Ценоразпис

в сила от 03.04.2012 г.
Прегледи – диагностични:
Преглед 15 лв.
Всеки следващ /контролен/ преглед 10 лв.
Преглед извън работно време 30 лв.
Консултация 10 лв.
Ваксини
Ваксина годишна куче/коте 30 лв.
Ваксина Pure Vax RCP 30 лв.
Ваксина Pure Vax FeLV 30 лв.
Ваксина Pure Vax RCPCHFeLV 60 лв.
Pestorin, Хебовак – заек 20 лв.
Моновалентна – бяс 20 лв.
Издаване на стандартен паспорт 5 лв.
Издаване/преиздаване международен паспорт 10 лв.
Поставяне на микрочип 38 лв.
Обезпаразитяване
Вътрешно (не се включва цената на препарата) 5 лв.
Външно (не се включва цената на препарата) 5 лв.
Отстраняване на кърлеж 10-20 лв.
Медицински процедури
за всички процедури отбелязани със ‘*’ цената НЕ включва поставянето на венозен път и анестезията!
Подкожна/мускулна инжекция 2 лв.
Даване на лекарства през устата 5 лв.
Превръзка/шина – ниво 1 10 лв.
Превръзка/шина – ниво 2 20 лв.
Превръзка/шина – ниво 3 30 лв.
Превръзка/шина – ниво 4 40 лв.
Почистване на уши (лечебно) 20 лв.
Почистване на уши (профилактично) 10 лв.
Почистване на анални жлези 10 лв.
Промиване на анални жлези 20 лв.
Промиване на препуциум/влагалище 10 лв.
Изрязване на нокти 10 лв.
Изрязване на зъби 10 лв.
*Промивка на уши 50 лв.
*Отстраняване на чуждо тяло от лапа 10-40 лв.
*Отстраняване на чуждо тяло от ухо 20-40 лв.
*Отстраняване на чуждо тяло от носа 50 лв.
*Отстраняване на чуждо тяло от окото 50 лв.
*Обработка на абсцес 20-40 лв.
Цистоцентеза 30 лв.
Поставяне уринарен катетър на мъжко животно 20-40 лв.
Поставяне уринарен катетър на женско животно 30 лв.
Клизма – куче 50 лв.
Клизма – котка 30 лв.
Абдоминоцентеза – диагностична 20 лв.
Торакоцентеза – диагностична 30 лв.
Стоматология
Почистване на зъбен камък, скалер – 1-ва степен 60 лв.
Почистване на зъбен камък, скалер – 2-ра степен 70 лв.
Почистване на зъбен камък, скалер – 3-та степен 80 лв.
Почистване на зъбен камък, скалер – 4-та степен 100 лв.
*Изваждане на млечни 80 лв.
*Изваждане на кучешки зъби 80-120 лв.
*Изрязване на премолари/молари – гризачи 60 лв.
Анестезия
Седация 20-40 лв.
Локална анестезия 30 лв.
Минимална цена за инхалационна анестезия 50 лв./час
Акушерство
Цезарово сечение –куче 230 лв.
Цезарово сечение – котка 180 лв.
Пиометра – куче 230 лв.
Пиометра – котка 180 лв.
Кастрация на мъжко куче   – до 10кг 100 лв.
                                                 – 11-20кг 120 лв.
                                                 – 21-40кг 140 лв.
                                                 – над 40кг 170 лв.
Кастрация на женско куче  – до 15кг 140 лв.
                                                 – 15-25кг 170 лв.
                                                 – 25-40 кг 200 лв.
                                                 – над 40кг 220 лв.
Кастрация на женска котка 120 лв.
Кастрация на мъжка котка 60 лв.
Кастрация на крипторхид – котка 120 лв.
Кастрация на крипторхид – куче 180 лв.
Допълнителна такса за :
                                      – по време на разгонване + 20%
                                      – бременност + 60%
                                      – затлъстяване + 20%
Мастектомия – куче /без хистологично изследване/ 220-280 лв.
Мастектомия – котка 180 лв.
Хирургия
Кожни рани:
1-ва степен 30 лв.
2-ра степен 40 лв.
3-та степен 60 лв.
4-та степен 80 лв.
Кожни рани – пластика 180 лв.
Екстирпация на анални жлези 200 лв.
Отстраняване на кожни тумори /1 до 4 степен/ *
 1-ва степен 120 лв.
2-ра степен 180 лв.
3-та степен 250 лв.
4-та степен 350 лв.
Умбиликална херния 160 лв.
Ингвинална,скротална, фемурална херния 200 лв.
Травматична херния/евентрация 230 лв.
Перинеална херния 250 лв.
Перинеални тумори 200 лв.
Диафрагмална  херния 350 лв.
Коремни операции
Диагностична лапаротомия – куче 150 лв.
Диагностична лапаротомия – котка 130 лв.
Гастротомия 250 лв.
Ентеротомия 250 лв.
Ентероанастомоза 320 лв.
Инвагинация 300 лв.
Превъртане/разширение на стомаха 400 лв.
Операции на уринарните/половите пътища
Цистотомия
Куче 300 лв.
Котка 200 лв.
Отстраняване на тумори на пикочния мехур 300 лв.
Отстраняване на камъни от пикочния мехур
Куче 300 лв.
Котка 200 лв.
Скротална уретростомия – куче 250 лв.
Перинеална уретростомия – котка 250 лв.
Реуретростомия 300 лв.
Вагинални тумори – епизиотомия 280 лв.
Изпадане на влагалище/пенис 200 лв.
Диагностика
                                        Лаборатория
Кръвни изследвания
Клиниката работи с лаборатория Цибалаб.
Изследване на урина
Тест лента + под микроскоп /1-во изсл/ 15 лв.
Тест лента + под микроскоп /контрола/ 7 лв.
                                             Биопсии
Тънкоиглена  биопсия 40 лв.
Тъканна биопсия 60-80 лв.
   /в цената е включено цитологичното изследване/
Образна диагностика
    ЕКГ – мониторинг – клинично 10 лв./час
    ЕКГ – изследване /диагностично/ 15 лв.
    Ехография 20 лв.
Евтаназия (хуманно умъртвяване)
    Котка 30 лв.
    Куче 50 лв.
    Екзотично животно 20 лв.
* ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ СПЕШНА ОПЕРАТИВНА НАМЕСА (ВЕЧЕР СЛЕД 21.00 ч.) ЦЕНАТА НА СЪОТВЕТНАТА ОПЕРАЦИЯ СЕ УВЕЛИЧАВА С 50%
ЛЕКАРИТЕ В КЛИНИКАТА ИМАТ ПРАВО ДА ОТКАЖАТ ПРЕГЛЕД И ЛЕЧЕНИЕ НА ДАДЕН ПАЦИЕНТ, КОГАТО СТОПАНИНЪТ СЕ ДЪРЖИ НЕУВАЖИТЕЛНО ИЛИ НЕПРИСТОЙНО, КОГАТО ОТКАЗВА ДА СЛЕДВА СТРИКТНО УКАЗАНИЯТА ИМ ИЛИ ПОДЛАГА НА СЪМНЕНИЕ ПРОФЕСИОНАЛИЗМА ИЛИ ЧОВЕШКИТЕ ИМ ДОБРОДЕТЕЛИ.
Управител:
д-р Свилен Жечков