За нас

за насНаша практика е да предлагаме както висококвалифицирани услуги, така и разбиране и съпричастност към Вашите проблеми. Ветеринарната клиника „Възраждане” е открита през 2003 г. Д-р Жечков и съпругата му д-р Гужгулова започват заедно своята практика. В известен период основна роля в развитието на клиниката има д-р Жечков, тъй като д-р Гужгулова се грижи за техните деца. Време, което тя използва, за да специализира холистични методи за лечение. Непрекъснатото усъвършенстване на професионалните умения на екипа и подобряването на апаратурата разширява обхвата на услугите, които клиниката извършва.