Екипът

Dr JechkovД-р Свилен Жечков е завършил своето образование в Лесотехнически Университет през 2001г. Отраснал и възпитан с любов към домашните любимци, той първоначално работи във ветеринарен кабинет като специализант. По-късно през есента на 2003 г. поема семейната клиника. През изминалите 10 години, той се сблъсква с редица проблеми свързани с отглеждането и грижата за домашните любимци. Това му даде възможност да израсне като специалист и да разшири познанията му върху различни аспекти на ветеринарната медицина. Той е човек с голямо чувство за хумор и отдаденост към всичките му пациенти, както и добре подготвен за екипна работа лекар.

SAM_1923AД-р Габриела Гужгулова е дипломиран ветеринарен лекар, Специалист по вирусни болести по птиците. През 2010г. защити дисертация на тема “Етиологични и молекулярно епизоотични проучвания на вируса на Инфлуенца А по птиците по домашни и диви птици, изолирани в България”. В момента специализира хомеопатия в British Homeopathy Institute.