Хомеопатия

хомеопатияХомеопатията (от гръцки όμοιος, хомиос, означаващо подобен и πάθος, патос, болест) е алтернативен метод за лечение, чиито основи са положени през 1796 от Самюел Ханеман. Тя се базира на холистичен подход към пациента, т.е. човекът или животното се разглеждат като едно цяло съставено от три основни, взаимно свързани и влияещи си нива – физическо, умствено-емоционално и духовно – всяко от тях със своя организация и енергийна структура.

Хомеопатията може да се използва заедно с ветеринарни лекарства.
Хомеопатията може да се използва при повечето заболявания, включително:
• мускулно-скелетни травми
• кожни заболявания
• поведенчески проблеми
• алергии
• заболявания на очи и/или уши
• заболявания на зъбите
• стомашно-чревни проблеми
• следоперативно лечение
• заболявания на бъбреци / черния дроб и др.

За повече информация посетете нашия блог:
http://petshomeopathy.blogspot.com